آشنایی کلی با عملکرد صفحه کلاچ تویوتا کمری 2007 toyota camry 

تهیه شده توسط تیم تحقیقاتی یدک بین تنها موتو جستجوی لوازم یدکی :

به طوری که میدانیم کلاچ های یک صفحه ای خشک به کمک پدال کلاچ به کار می افتد. بنابراین کلاچ های وزنه ای فقط برای حرکت و در هنگام توقف وارد عمل میشود.
کلاچ های وزنه ای را میتوان برای خودروهای تویوتا کمری مختلف به کارخانه جات سازنده سفارش داد که یک نوع جالب این کلاچ ها در قطعات تویوتا کمری  به طور سری به کار گرفته اند. این نوع کلاچ ها در وسایل نقلیه سبک مانند گازی از نوع و دیگر لوازم سبک به کار گرفت منتها این سیستم از نوع ساچمه ای بوده که از نیروی گریز از مرکز استفاده میشود.

  • طریقه کار در این لوازم یدکی های مربوط به سیستم کلاچ :

ساچمه های این سیستم از سیستم های صفحه کلاچ تویوتا کمری هستند را در کانالی استوانه ای که در مقابل آن صفحه لنت همراه با فنر نگهدارنده است قرار میدهند. که معمولا این کانال ساچمه 4 الی 5 عدد است . چون کانالهای ساچمه تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز به لنت های متحرک دایره فشار می آورد.
لنتها با هم باز شده به صفحه دایره ای یا شعاعی متحرک تماس برقرار میکند که در اثر اصطکاک باعث به گردش در آوردن صفحه شعاعی شده و چون صفحه متحرک به دنده زنجیر یا دنده وصل است لذا نیرو را به چرخها منتقل میکند . این عمل آنقدر تکرار میشود تا دور موتور و گشتاور آن به کار گرفته شود. وقتی راننده گاز را رها کرد و موتور دورش کم شد فنرهای عمل کننده رکلاچ ساچمه های گریز را به کانال هدایت میکند. لذا نیرویی هدایت شده از پشت لنت کم شده و خود به خود لنت کلاچ از صفحه شعاعی متحرک جدا میشود  و موتور از زیر بار آزاد میشود.

با عمل مجدد گاز دادن مجددا توسط نیروی گریز ساچمه قدرت انتقال برقرار میشود. این نوع کلاچ ها چون فاقد سیستم کنترلی قطعات تویوتا کمری در مبدل گشتاور هستند فقط یک کلاچ خودکار دارد. باید توجه داشت که دور موتور این کلاچ ها در هنگام دور آرام تنظیم باشد. زیرا بالا بودن دور موتور در هنگام توقف باعث  ایجاد عدم تعادل وسیله نقلیه و خرابی لنتهای کلاچ و بالا رفتن حرارت این سیستم میگردد .