انواع آب بندی و انواع فنر و چرخ دنده های خودروآب بندی بدون تماس :
آب بندی بدون تماس که آب بندی فاصله ای نام دارد. مانند آب بندی شیاری است.
حلقه های تزریقی:
روغن هایی که روی محور حرکت میکنند با حداکثر سرعت دوران به بیرون تزریق میشوند و به وسیله سوراخی که در قسمت پایین محفظه روغن وجود دارد دو مرتبه به محفظه اصلی برگردانده میشود. سوراخی که در قسمت پایین محفظه روغن وجود دارد دو مرتبه به محفظه اصلی برگردانده میشود.
فنر:
فنر اجزایی از ماشین است که بر اثر نیروی وارد شده ضمن تغییر شکل یافتن انرژی مکانیکی به صورت انرژی پتانسیل جذب میکند. و همین انرژی ذخیره شده باعث بازگشت به حالت اول میگردد. مانند فنر ساعت و فن ر اتوموبیل
انواع فنر:
استوانه ای – مخروطی – صفحه ای – حلقه ای ومیله ای
از نظر شکل و از نحوه چگونگی وارد شدن به آنها : کششی – فشاری – خمشی – پیچشی – طبقه بندی شده است.
فنرهای کششی مارپیچی:
این نوع فنرها به وسیله قلاب هایی که در یک یا دوسر آن وجود دارد به قطعات متصل میگردد.
گام حلقه های آن مساوی با قطر مفتول آنها است. این نوع فنرها در نیرو سنج ها و نگهدارنده ورق در گیوتین ها مورد مصرف دارد.
فنرهای فشاری مارپیچی :
این نوع فنر از فولاد با مقطع گرد مربع مستطیل به شکل مارپیچ تهیه میگردد. چون طول آزاد این فنرها تحت تاثیر نیروی محوری کم میشود فنرهای فشاری میگویند. مورد مصرف آن در سوپاپ موتور ها میباشد.
فنر های فشاری مخروطی:
برای جذب ضرب از فنر مخروطی استفاده میشود که در موقع جمع شدن فضای کمتری را اشغال میکند . مقطع فنر ممکن است گرد بیضی یا مستطیل باشد و هرقدر قطر فنر کمتر میگردد این مقطع کوچکتر میشود . کف این فنرها باید کاملا صاف باشد. و وقتی فنر کاملا فشرده میشود نباید به حلقه های بعدی تماس پیدا کند بلکه باید فاصله مختومی بین حلقه ها باشد. مورد استفاده آن در ضربه گیرها و واگن های راه آهن میباشد.
فنرهای پیچشی مارپیچی:
از یک میله و فنر که در انتها به یک دسته متصل است تشکیل میگردد. در این فنرها کار به نیروی ارتجاعی تبدیل میشود و باعث پیچش حلقه های فنر در محور طولی آن میشود برای داشبورت اتوموبیل ها استفاده میشود.
فنر های صفحه ای فشاری:
این فنرها از صفحاتی به ضخامت 1 تا 20 میلی متر که شکل مخروطی ناقص دارند ساخته میشوند. قطر آنها بین 28 تا 300 میلیمتر است و برای تحمل نیروهای زیاد به کار میرود و در صنایع اتوموبیل سازی و قالب سازی مورد استفاده دارد.
فنر های حلقه فشاری:
این فنر ها ترکیبی از حلقه های عمودی هستند که در داخل هم قرار گرفته اند و چنانچه نیرو به آن وارد شود حلقه های خارجی حلقه های داخلی را میپوشانند ( خارجی منبسط و داخلی منقبض میشوند) در گرفتن ضربه ها و تکان ها موثر هستند. و در واگن های راه آهن استفاده میشوند.
فنرهای حلزونی پیچشی:
یکی از سرهای این فنر ثابت و سر دیگرش حول یک محور پیچیده شده است . فنر نیرو را به وسیله میله ای که در وسط قرار دارد گرفته و جمع میشود و در موقع برگشت فنر به تدریج باز میشود . در زبانه قفل ها فنر زغال و استارتر موتورها به کار میروند.
فنر های برگی خمشی تخت:
این فنر تخت است و دارای مقطع مستطیلی هستند و گاهی دو انتهای آن ثابت و نیرو به وسط آن منتقل میشود و گاهی هم یک سر آن ثابت است و نیرو به یک سر آن وارد میشود در کارهای نیروی کم و ظریف به کار میروند.
فنرهای شاخه ای خمشی چند لایه ای:
از تعدادی تسمه یا ورق فولادی ساخته شده است که روی هم قرار گرفته اند . دو سر آن یکی ثابت و دیگری به وسیله گوشواره به شاسی وصل شده است و بار به وسط آن وارد میشود و در اتوموبیل به کار میبرند. (قسمت عقب پیکان) یک قطر به نام کرپی حرکت جانبی آن را محدود میکند . گاهی در کامیون ها برای جلوگیری از تکان و لرزش از لایه های اضافی و یا دوبل استفاده شود.
فلزات مورد استفاده در فنرها:
از فولاد کربن دار ساده و یا آلیاژ دار میسازند(آلیاژ سیلیسیم و منگنز) ارزان است.در اثر عملیات حرارتی کربن خود را از دست میدهند و یا آلیاژ کروم و وانادیوم) که بهتر است و گران تر.
سختی فنرها:
مقدار جمع شدن فنر در فنر های شناوری و مقدار باز شدن فنر در فنرهای کششی را سختی فنر میگویند .
چرخ دنده ها:
چرخ دنده: قطعه فلزی و غیر فلزی است که در سطح خاص از آنها دنده هایی ایجاد شده باشد و از اجزای ماشین محسوب میشوند.
انتقال حرکت به وسیله چرخ دنده ها:
چرخ دنده ها میتوانند حرکت دورانی و گشتاور گردشی را بدون لغزش و بدون افت دور با نسبت دقیق منتقل کنند.
انواع چرخ دنده ها:
بر حسب نوع قرار گرفتن محور های دو چرخ دنده و زاویه ای که این محورها با همدیگر میسازند ممکن است از چرخ دنده های مختلفی استفاده کنند . مانند چرخ دنده های پیشانی- مخروطی – مارپیچی یا محورهای متنافر – پیچ حلزون و چرخ حلزون

تهیه شده در www.yadakbin.com