بررسی تجهیزات مربوط به ساسات و پیستون اتومبیل . ساسات چیست ؟ پیستون موتور چه کار میکند ؟ 

  • انواع سیستم های ساسات عبارتند از:

روش استفاده از دریچه ساسات :
در بالای لوله کاربراتور دریچه ای قرار دارد در موقع سرد بودن هوا با بستن آن راه عبور هوا مسدود میگردد. در نتیجه خلا زیادی زیر دریچه ساسات به وجود آمده فشار منطقه سوخت پاش به حدود 0.3 اتمسفر میرسد. در حالی که فشار سطح بنزین در پیاله کاربراتور حدود یک اتمسفر است . بنابراین سوخت با اختلاف فشار 0.7 اتمسفر و با نسبت غنی حدود 1:8 به موتور ارسال میشود.
با این نسبت غنی موتور به سرعت روشن میشود و به زودی به درجه حرارت نرمال میرسد. وقتی موتور گرم شد لازم است هرچه سریعتر دریچه ساسات را باز نموده نسبت سوخت را عادی میکنند. زیرا سوخت غنی باعث احتراق ناقص موتور میگردد و خطراتی به وجود میاورد. برای کنترل بهتر دریچه ساسات از ساساتهای اتوماتیک استفاده میکنند. در نوع دستی به وسیله کشیدن سیم از داخل اتاق دریچه ساسات باز و بسته میشود. ساساتهای اتوماتیک در انواع مختلف ساخته میشوند.
طرز کار کاربراتور ونتوری متغیرک
پیستون مجموعه ای است که از دو قطعه اصلی ذتشکیل گردیده است.
1.استوانه دوگانه پیستون
2.قسمت میانی پیستون که مخزن روغن خفه کن میباشد.
پیستون به وسیله مجرای خلایی خود با خلا موتور ارتباط پیدا میکند و به محض باز شدن دریچه گاز به داخل آن کشیده شده در اثر اختلاف فشار پیستون به طرف بالا حرکت میکند. هرگاه مقدار خلا کاهش یابد فنر برگردان پیستون آن را به طرف پایین هدایت میکند. بنابراین پیستون به طرف بالا و پایین حرکت کشویی میکند و در هر لحظه سطح ونتوری را تغییر میدهد.
ونتوری در این کاربراتور از برجستگی بدنه و سطح صاف پیستون تشکیل گردیده است.
سوزن کاربراتور به پیستون متصل است و تابع حرکت آن میباشد. سوزن با شکل مخروطی خاص خود در داخل ژیگلور حرکت خطی عمودی انجام میدهد و لذا در هر موقیعیتی سطح محدودی برای خروج سوخت از ژیگلور فراهم میکند. بنابراین با تغییر ونتوری ژیگلور هم تغییر اندازه میدهد و نوعی تعادل بین کاهش سطح ونتوری و کاهش سوخت خروجی به وجود میاید.
با این طرح هرچه حجم هوای ورودی به موتور افزایش یابد و سطح عبور هوا در ونتوری زیاد شود متناسب با آن سوخت بیشتری نیز به موتور ارسال خواهد شد و به این ترتیب نسبت سوخت به هوا همواره ثابت خواهد ماند.
کاربراتور نام وسیله ای است که در اتوموبیل وظیفه تامین سوخت مورد نیاز را بر عهده دارد. و طوری عمل میکنند که در کلیه شرایط موتور با بهترین شرایط عمل کند.
کاربراتور در سال 1876 میلادی توسط یک مخترع آلمانی به نام گوتلیب دایملر ساخته شد.
عامل اصلی کار کاربراتور ایجاد خلا روی مجرای خروج سوخت یا ژیگلور است.
ایجاد خلا بر اساس دو قانون مهم در مکانیک سیالات به نام های معادله پیوستگی و معادله برنولی به وجود میاید.
این کار توسط قسمتی از کاربراتور به نام ونتوری یا گلوگاه  انجام میگید. با باز شدن صفحه گاز هوا توسط سیلندر موتور مکیده شده و به داخل کاربراتور جریان میابد. در هنگام عبور از ونتوری به علت کاهش مقطع عبور سرعت هوا افزایش یافته و فشار محفظه ونتوری کاهش میابد. و مکشی ایجاد میکندکه به مراتب از سایر مقاطع کاربراتور بیشتر است.
بنابراین چنانچه مجرای سوخت به این قسمت متصل شود سوخت مکیده شده پس از مخلوط شدن با رهوا به داخ سیلندر وارد میشود . سوخت به حالت اتمیزه با نسبت استکیومتری با هوا ترکیب میشود.

 

  • انواع کاربراتور :

براساس جهت حرکت سوخت سه دسته اندک
1.کاربراتور نزولی
2.کاربراتور صعودی
3.کاربراتور افقی

 

  • کاربراتور صعودی :

در این کاربراتور هوای ورودی از پایین کاربراتور وارد شده و در حین بالا رفتن با سوخت پاشیده شده از ژیگلور مخلوط میشود از این نوع کاربراتور به دلیل کاهش راندمان حجمی موتور در اتوموبیل های سواری استفاده نمیشود و تنها در ماشینهای کشاورزی و موتورهای دریایی مصرف دارند.
کاربراتور نزولی:
در این نوع کاربراتور هوای ورودی از بالای کاربراتور وارد شده و با سوخت تحت تاثیر نیروی جاذبه مخلوط شده و حرکت میکند. این نوع کاربراتور راندمان حجمی بالایی دارند.
کاربراتور افقی:
در این نوع کاربراتور سوخت و هوا به صورت افقی حرکت کرده و راندمان حجمی کمتری از کاربراتور نوع نزولی دارد.

تهیه شده در وبسایت یدک بین تنها موتور جستجوی قطعات خودرو