ثبت نام ایران خودرو سال 97 و 98تهیه شده توسط (( یدک بین )) تنها موتور جستجوی لوازم یدکی و قطعات خودرو

www.yadakbin.com

متن اعلام شده توسط گروه صنعتی ایران خودرو برای پیش فروش خودرو در سال 97

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، پیش فروش محصولات شرکت ایران خودرو از روز سه شنبه مورخ 97/07/03 تا زمان تکمیل ظرفیت، به شرح ذیل اعلام می گردد. شایان ذکر است باتوجه به لزوم تسهیل در فرایند ثبت نام خودرو، فروش خودروها در 6 روز و براساس اولین رقم سمت راست کدملی به ترتیب ذیل انجام می شود.

ظرفیت ثبت نام، بین روزهای مختلف و متناسب با کد ملی های مختلف تسهیم شده است. ظرفیت هر روز در ساعت 10 صبح روز اعلام شده در بند زیر فعال و قابل ثبت نام خواهد بود.

  1.     گروه یک: از روز سه شنبه 97/07/03 برای مشتریانی که اولین رقم سمت راست کد ملی آنها 1 باشد.
  2.     گروه دو: از روز چهار شنبه 97/07/04 برای مشتریانی که اولین رقم سمت راست کد ملی آنها 2 و 3 باشد.
  3.     گروه سه: از روز پنج شنبه 97/07/05 برای مشتریانی که اولین رقم سمت راست کد ملی 4 و 5 باشد.
  4.     گروه چهار: از روز شنبه 97/07/07 برای مشتریانی که اولین رقم سمت راست کد ملی آنها 6 و 7 باشد.
  5.     گروه پنج: از روز یکشنبه 97/07/08 برای مشتریانی که اولین رقم سمت راست کد ملی آنها 8 و 9 باشد.
  6.     گروه ششم: از روز دوشنبه 97/07/09 برای مشتریانی که اولین رقم سمت راست کد ملی آنها 0 باشد.
  • قواعد و نکات مهم درباره ثبت نام :

    ثبت نام در این بخشنامه صرفاً برای مشتریانی که دارای گواهینامه خودرو ( تاریخ صدور گواهینامه قبل از ثبت نام ) هستند، امکانپذیر است. لذا نمایندگی می بایست کپی گواهینامه مشتریان (ممهور به مهر نمایندگی) را به همراه سایر مدارک الزامی به سازمان تحویل نماید.
    ثبت نام در این بخشنامه صرفاً برای مشتریان خودرو اولی و افرادی که مالک خودرو نیستند ، ( اعم از خودروی ایران خودرویی و یا غیر ایران خودرویی ) مجاز هستند.
    در خصوص موارد فوق، در هنگام ثبت نام صحت اطلاعات براساس خوداظهاری مشتری کنترل می شود. اما در زمان تحویل صحت اظهارات متقاضیان براساس مستندات کنترل خواهد شد.
    در این بخشنامه هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه خودرو است.
    ثبت نام در این بخشنامه برای مشتریانی که اخیرا در شرکت سایپا ثبت نام نموده اند، امکانپذیر نیست.
    قیمت نهایی خودرو در این شرایط، در زمان تحویل خودرو تعیین خواهد شد.

  • زمان فعال سازی این بخشنامه :

ساعت ۱۰ صبح روزهای سه شنبه 97/07/03 الی دوشنبه 97/07/09 بر اساس زمانبندی تعیین شده است.