دسته موتور یک پرایدساخت ایراندو سال و نیم ضمانتلاستیک سازی گیلانبرند سازه گستر 


لوازم یدکی خودرو
شرح کالا: 

دسته موتور یک پراید

ساخت ایران

دو سال و نیم ضمانت

لاستیک سازی گیلان

برند سازه گستر