عرضه قطعات تویوتا لندکروز : پیستون - تایمینگ سوپاپ ها 

  • در عرضه این لوازم یدکی ها شناسایی منحنی به عنوان مشخصه قطعات تویوتا لندکروز در بخش موتور بسیار لازم و ضروری است :

منحنی کار یک موتور تویوتا لندکروز مشخص کننده مقدار قدرت داخلی و قدرت مفید و توان اصطحکاکی یک موتور است و میتوان به این شکل قدرت های یاد شده را مشخص نمود.

  • در ذیل چگونگی این قدرت ها توسط منحنی معلوم خواهد شد :

دیاگرام عملی :

این دیاگرام حالت و چگونگی یک موتور چهار زمانه یک سیلندر را با توجه به نمودار فشار و کورس مشخص میکند.

دیاگرام تئوری :

این دیاگرام حالت و چگونگی یک موتور چهار زمانه یک سیلندر تویوتا را در حالت بدون بدون مختصات بار اضافی با توجه به نمودار فشار و کورس مشخص میکند.

منحنی قدرت داخلی :

قبل از توضیح منحنی قدرت داخلی باید بدانیم که اصطلاحات فنی در روشهای اندازه گیری چگونه در خودروهای تویوتا لندکروز نمایان میشوند .

دهانه سیلندر و کورس پیستون: دهانه سیلندر برابر قاعده استوانه است که پیستون در آن حرکت میکند که در عمل دهانه سیلندر برابر دایره پیستون در نظر میگیرند و همچنین کورس پیستون هم فاصله بین دو نقطه مرگ بالا و مرگ پایین میباشد.

حجم جا به جایی: حجم جا به جایی یا حجم مفید همان فضایی است که بین دو نقطه مرگ بالا و پایین قرار دارد که توسط پیستون جاروب میشود.

حجم مفید کل موتور: حجم کل موتور تویوتا لندکروز 2017 به صورت لیتر با سانتی متر مکعب محاسبه میشود که معمولا روی بدنه خودرو مشخص میگردد مثلا با اعداد 1853 در روی قطعات تویوتا لندکروز مشخص میگردد که در واقع این حجم مفید یک سیلندر ضربدر تعداد کل سیلندرها میگردد.

  • کار پیستون در این عملکرد را اینگونه میتوان توضیح داد : کار پیستون برابر است با نیروی ایجاد شده بر روی پیستون ضربدر کورس آن . این نیرو به صورت انرزی شیمیایی در هیدروکربر بنزین موجود است که آزاد میشود. وقتی این نیرو آزاد شد پیستون با نیروی فشاری زیاد به حرکت در می آورد.
  • گشتاور موتور: گشتاور یک موتور یا نیروی چرخشی میلنگ از حاصلضرب نیروی وارد شده مماس در شعاع لنگ محاسبه میگردد.
  • توان موتور: سرعت انجام شده کار پیستون را توان موتور گویند.
  • منحنی توان و گشتاور موتور : با در نظر گرفتن به اینکه توان موتور با افزایش دور موتور افزایش میابد تا سرعت های زیاد همچنان ادامه دارد اما در حد اکثر دور به علت بالا رفتن توان تلف شده اصطکاک از یک طرف و نیز کاهش یافتن راندمان حجمی موتور از طرف دیگر توان موتور کاهش میابد منحنی گشتاور موتور نیز حالت نیمه بار با بالا رفتن دور موتور افزایش یافته و سپس کم میشود . این کاهش در تلفات اصطکاکی و نیز کاهش راندمان حجمی موثر است.

راندمان حجمی موتور لندکروز : چون هیچ موتوری به طور %100 از هوا و سوخت پر نمیشود آن هم به دلایل زیر :

1.کوچک بودن مجرای ورودی گاز

2. فشار جو

3. تایمینگ سوپاپهای تویوتا لندکروز

4. لقی سوپاپ ها

5. سرعت باز و بسته شدن سوپاپ ها .

بنا بر این در سرعتهای زیاد راندمان حجمی موتور کاهش زیادتری پیدا میکند. معمولا راندمان حجمی موتور تویوتا در دورهای زیاد است که در آن دور گشتاور موتور کاهش میابد .

راندمان حجمی موتور از نسبت گاز پر شده در سیلندر در شرایط عملی به جرم گاز در شرایط تئوری حجم سیلندر را پر میکند.

 

برای ادامه این مطلب آموزشی میتوانید به مقالات تویوتا که در همین سایت یدک بین موجود است مراجعه نمایید .

یدک بین تنها موتور جستجوی تخصصی قطعات خودرو