فروش بازار لوازم یدکی کیا در بخش گیربکس های سنکرونیزه این خودروی کره ای 

فروش گیربکس سنکرونیزه کیا : kia synchronize gearbox

 

این گیربکس ها در حقیقت نوع تکمیل شده گیربکسهای چنگکی هستند با این تفاوت که برای درگیری دنده های آزاد روی شافت اصلی با چنگک کشویی ابتدا دور دنده مورد نظر با کشویی مربوط به کمک دستگاه سنکرانیزاسیون یکسان و سپس به راحتی و بدون صدای کشویی با چنگک دنده درگیر میشود.
دستگاه سنکرونیزاسیون کیا از دو استوانه که داخل یکدیگر قرار گرفته اند و به وسیله شیار های طولی روی یکدیگر میتوانند حرکت کشویی نمایند تشکیل شده است.. استوانه زیرین به کمک شیارهایی باهزار خار شافت اصلی درگیر است و روی آن میتواند به جلو و عقب برود. استوانه روی آن کشویی هماهنگ کننده مینامند با ماهک دنده تماس دارد و به کمک اهرم دسته دنده میتواند روی کشویی زیرین لغزنده به جلو و عقب حرکت کند.
هر دو کشویی به کمک ساچمه و فنری که آن را ضامن یا موشک مینامند روی یکدیگر محکم شده اند و این ضامن مانع از حرکت بی موقع آنها میشود.
در طرفین کشویی هماهنگ کننده حلقه های برنجی مخصوص که در قسمت داخلی قطعات کیا kia به صورت مخروط ساخته شده اند قرار دارند این حلقه ها گاهی به صورت حلقه های آزاد دندانه دار ما بین کشویی و چنگک دنده قرار میگیرندو آنها را دنده برنجی مینامند.
وظیفه دنده های برنجی در لوازم یدکی کیا kia درگیری دنده جات آنها است . هر یک از دنده های موجود روی شافت اصلی دارای چنگک مخصوص درگیری با دندانه های کشویی است.
این چنگک در قسمت جلو یک سطح مخروطی شکل را تشکیل میدهند و در قسمت انتهای آن دندانه های مخصوص ارتباط بین کشویی و چرخ دنده واقع شده است.
برای درگیری دنده ها ابتدا با فشار اهرم دسته دنده تمام دستگاه سنکرانیزاسیون ( مجموعه کشویی زیرین و رویی ) روی شفت اصلی لغزیده به سمت راست یا چپ رانده میشود. در این حال ضامن سنکرون یا موشک مانع از کشیده شدن کشویی هماهنگ کننده روی کشویی زیرین میشودو مجموعه به سمت مخروط دنده فشرده مشوند و قسمت مخروطی داخلی کشویی ( قسمت حلقه برنجی یا دنده برنجی ) با مخروط خارجی چنگک دنده تماس حاصل میکند و به این تربیب سرعت هر دو قطعه (دنده و کشویی ) یکسان میباشد حال هرگاه حرکت کشویی به سمت اول ادامه پیدا کند نیروی موثر بر کشویی نیروی فنر ضامن را خنثی مینماید و چنگک بالایی که دارای دندانه های داخلی است با چنگک موجود روی چرخ دنده ها اصلی درگیر میشود و ارتباط نیرو را برقرار سازد.

اگرچه فروش قطعات و لوازم یدکی کیا در بازار تهران در منطقه چراغ برق تهران رونق دارد ولی همچنان در این برند نیز مانند بقیه کارخانه های خودروسازی لوازم گیربکس نسبت به لوازم موتوری مصرف پایینتری دارند .

در این نوع قطعات کیا kia , گیربکس نیز هرگاه عمل درگیری دنده ها خیلی سریع و بدون وقفه لازم انجام شود ممکن است دنده ها هنگام درگیری دنده ها خیلی سریع و بدون وقفه لازم انجام شود ممکن است دنده ها هنگام درگیری با هم صدا کنند زیرا در این حال فرصت کافی برای هماهنگ شدن سرعت دنده ها وجود ندارد.
از طرفی هنگامی ضامن کشویی به کشویی رویی اجازه حرکت میدهدکه سرعت کشویی و دنده مربوطه یکی شده باشد بنا براین زمان کوتاهی برای هماهنگ شدن سرعت آنها لازم است . بعلت وجود همین ضامن این نوع قطعات است که گیربکسها را گیربکس سنکرونیزه ضامن دار نیز میگویند.