فنی سیستماتیک قطعات تویوتا کمری : لوازم پینیون - پلوس - چرخ دنده هیپوئید - یدکی پلوس هامجموعه پینیون و کرانویل در لیست لوازم یدکی تویوتا کمری از اقلام مهم بازار لوازم یدکی تهران محسوب میشوند .

زیرا در محفظه ای که روی محور عقب قرار دارد جاسازی میکنند مقدار تقلیل دور به وسیله گرداننده نهایی به تعداد دندانه های پینیون و کرانویل بستگی دارد. هرگاه تعداد دندانه های پینیون 9 و تعداد دندانه های کرانویل 35 باشد نسبت تقلیل دور به وسیله گرداننده نهایی 35/9 خواهد بود.
علاوه بر عمل تقلیل دور کرانویل دور خود را با نسبت لازم بین دو چرخ محرک داخل و خارج پیچ میکند. به لحاظ همین وظیفه است که نام گرداننده نهایی را عامل اختلاف ایجاد کننده نامیده اند.

 • عمل اختلاف دور در پینیون تویوتا کمری چگونه است؟

هرگاه کمری در سر پیچ جاده ای در حال گردش باشد چرخ داخل پیچ راه کمتری را نسبت به چرخ خارج طی میکند.
هرگاه هر دو چرخ محرک به محور واحدی به طور محکم متصل شوند. و این محور به چرخ کرانویل وصل باشد  هر دو چرخ داخل و خارج پیچ با دور مساوی گردش خواهند کرد. در چنین حالتی چرخ داخل پیچ لغزش خواهد نمود برای جلوگیری از لغزش و واژگونی در سر پیچها محور را دو پارچه ساخته و هر قسمت محور عقب را پولوس مینامند. به طور مستقل به وسیله محفظه دیفرانسیل که به کرانویل متصل است به حرکت در می آورند بنابراین در لوازم یدکی و فنی سیستماتیک قطعات تویوتا کمری وقتی چرخ داخل قوس آهسته تر برگردد دور چرخ خارج قوس سریعتر میشود . کرانویل برابر معادل دو چرخ داخل و خارج قوس میچرخد. مثلا هرگاه چرخ داخل قوس دوری معادل 50 آر پی ام و چرخ خارج پیچ دوری معادل 100 آر پی ام داشته باشد دور کرانویل برابر خواهد بود.
انواع دندانه در سیستم گرداننده نهاییک
به طور کلی سه نوع دنده در سیستم های دیفرانسیل تویوتا کمری وجود دارد که عبارتند از :

 1. دنده مستقیم
 2. دنده مارپیچ
 3. دنده هیپوئید

در نوع دندانه مستقیم ضمن درگیری پر سر و صدا در هر لحظه فقط یک دندانه در هر چرخ یا چرخ دیگر درگیر بوده و لذا ظرفیت انتقال گشتاور نمیباشد.
در دندانه مارپیچ این معایب برطرف شده است و درگیری دندانه به تدریج و ملایمت انجام میشود به لحاظ درگیری تعداد زیادی دندانه در یک لحظه از دور چرخ دندانه ظرفیت انتقال گشتاور چرخ دندانه ها زیادتر است.

 • چرخ دنده نوع هیپوئید کمری :

در چرخ دنده نوع هیپوئید دو محور پینیون و کرانویل در یک راستا نمیباشد. این نوع سیستماتیک لوازم چرخ دندانه برای پایین بردن محور پینیون و کاستن از برآمدگی داخل اتاق خودرو مناسب میباشد از طرف دیگر چون محورهای پینیون و کرانویل در یک امتداد نیستند نیروی زیادی به چرخ دانه ها اعمال میشود و لذا به روغن خاص هیپوئید دارد.
ساختمان محور محرک و گرداننده نهایی محور محرک تویوتا :
محور محرک تویوتا محوری است که در آن گرداننده نهایی تعبیه شده است . در خودروهای سبک و استاندارد ( خودرو استاندارد موتور جلو و محرک عقب است) محور محرک به صورت پوسته ای مستحکم ساخته میشود در داخل این پوسته دو پولوس و در قسمت مرکزی آن بدنه دیفرانسیل قرار میگیرد در قطعات تویوتا کمری جدید که سیستم تعلیق به صورت مستقل ساخته میشود (سیستمی است که در آن هر چرخ مستقلا نوسان مینماید.) محور عقب فاقد پوسته یکپارچه بوده و محفظه دیفرانسیل به زیر شاسی بسته میشود.
محفظه دیفرانسیل و پولوس های تویوتا کمری در یاتاقان بندی مناسبی قرار میگیرند به نحوی که نیروهای پیچشی و خمشی وارده را به خوبی تحمل نمایند.

 • به طور کلی دو نوع محفظه دیفرانسیل تویوتا در محور ها وجود دارد:
 1. نوع بانجو: این نوع محفظه دیفرانسیل است  که شامل پینیون کرانویل پوسته هرزگرد ها و یاتاقان بندی کرانویل کمری است در محفظه جداگانه ساخته شده و با تعدادی پیچ به پوسته محور محرک بسته میشود.
 2. نوع یکپارچه: در این نوع محفظه جداگانه ای برای دیفرانسیل وجود ندارد و قطعات دیفرانسیل در قسمت مرکزی پوسته نصب میشود.
 • ساختمان پولوس های تویوتا کمری :

معمولا محورها را نسبت به نحوه یاتاقان بندی پولوسها طبقه بندی میکنند. در همه انواع محورها قسمت مرکزی پولوسها به چرخ دندانه محرک پولوس به صورت هزار خاری متصل میشود. ولی قسمت بیرونی پولوسها که در طرف چرخها قرار دارند به سو نوع مختلف طرح و ساخته میشوند.

 • یاتاقان بندی نیمه شناور کمری :

در یاتاقان بندی نیمه شناور پلوس در قسمت میانی به وسیله یک رولبرینگ مخروطی (بلبرینگی که ساچمه های غلطک یا استوانه دارد) نگهداری میشود. این یاتاقان نه تنها پلوس بلکه محور کرانویل را نیز حمل مینماید. در قسمت بیرونی نیز یاتاقانی بلبرینگی یا رولبرینگی بین پولوس و قسمت داخلی پوسته محور نصب میشود و با این طرح پلوس در عین انتقال گشتاور دیفرانسیل به چرخها بار وارده بر خودرو را هم تحمل میکند.

 • یاتاقان بندی سه چهارم شناور تویوتا کمری :

محور سه چهارم شناور اختلاف کمی با نیمه شناور دارد . این نوع در محور قسمت میانی مشابه محور نیمه شناور یاتاقان بندی شده ولی در قسمت بیرونی یاتاقان آن بین فلانش چرخ و پوسته خارجی محور قرار میگیرد . این یاتاقان نیروی وارده از اتاق خودرو را تحمل مینماید. به پولوس سه چهارم شناور فقط در موقع پیچیدن نیروی خمش وارد میشود. در مواقع عادی نیروی چرخها به پوسته خارجی محور وارد میشود و پلوس بار اتاق و خودرو را برداشت نمیکند.

 • یاتاقان بندی تمام شناور تویوتا کمری :

در یاتاقان بندی تمام شناور دو یاتاقان در بین پوسته خارجی محور فلانش چرخ به کار رفته است.
با این طرح پولوس دیگر وزن اتاق و بار وارده عمودی را تحمل مینماید. تنها وظیفه پلوس انتقال گشتاور دیفرانسیل به چرخ ها میباشد. این طرح بیشتر در خودروهای سنگین کاربرد دارد.