قطعات بدنه تویوتا لندکروز - بخش سپر عقبقطعات تویوتا - بخش بدنه قسمت سپر عقب و اجزای آن :

 

سپر عقب یکی از اجزای کاهش دنده و ضربگیر در هنگام تصادف خودرو از عقب است . در خودروهای تویوتا علاوه بر قطعات ایربگ ها که بخش جدا نشدنی قطعات ایمنی خودرو محسوب میشوند بر روی استحکام سپر های خودروی تویوتا هم بسیار کار شده که در لیست زیر قطعات مربوط به سپر عقب خودرو تویوتا لندکروز 2017 با جزییات اجزای آن آورده شده است :

 

قطعات تویوتا لندکروز 2017 بخش سپر عقب به تفکیک اجزا :

BOLT, BUMPER PAD
5249160010
پیچ روی صفحه اصلی سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

Bumper cover cushion
523560C020  5235660050
درپوش کاشن سپر عقب - درپوش نقطه شوینده سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

SCREW
90189A0002  9018906065  90189T0014
پیچ سپر عقب تویوتا لندکروز 2017
 

 

CLIP FOR SAFETY PAD
5216102020  521610K040  5216116010
پیچ کلیپسی پد ایمنی سپر عب تویوتا لندکروز 2017

 

 

REAR FENDER LINER
5387958010
بست گلگیر سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

 

SUPPORT REAR BUMPER SIDE
محافظ سپر عقب چپ و راست تویوتا لندکروز 2017
5215660070

SCREW WASHER TAPPING
9015960393
پیچ سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

BRACKE OF REAR BUMPER ARM
5835760020
براکت دسته سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

Mount bracket
5835660030
کاور و پوشاننده براکت سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

 

Impact pad
5261560081
پد سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

 

REINFORCEMENT
5217260050
تقویت سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

 

BOLT OF AUTOMATIC TRANSMISSION CASE PROTECTOR
9008010083  9164180820  9164280820  9011908A30  9014880019  9011908030  9011908791  91641H0820

پیچ سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

 

PLATE
5216260040
صفحه سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

Bumper Cover Spacer Panel
5177660050
پوشاننده پنل سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

 

Reflector
8149060080
بازتاباننده سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

Bumper Step Pad
5246260100
پد جاپایی سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

Jack Plug Cover
5216960190C1
محاظ جک سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

 

Access cover
5216960190E1
محافظ دسترسی جک سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

 

Jack Plug Cover
5216960190J0

محافظ جک عقب سپر تویوتا لندکروز 2017

 

Access cover
5216960190B1
پوشاننده جای جک سپر عقب تویوتا لندکروز 2017

 

Park sensor
8934160050E1  8934160050B1  8934160050B0
حسگر پارک ( سنسور پارک دنده عقب  ) تویوتا لندکروز 2017

 

 

تهیه شده توسط وبسایت یدک بین تنها موتور جستجوی لوازم یدکی