قطعات تویوتا تعلیق و میل موجگیر 

بررسی میل موجگیر به عنوان یکی از قطعات تویوتا :

قطعات تویوتا دارای انواع و اقسام متفاوتی است و وظیفه این قطعه از بین بردن چرخش ها و حرکاتی را بر عهده دارد که در هنگام دور زدن خودروهای تویوتا برای بدنه بوجود می آید .

این قطعه به خودرو متصل بوده قطعه میل موجگیر تویوتا می باشد که آن را میل تعادل هم می شناسند . و این قطعات تویوتا به مرور زمان و با استفاده شدن فرسوده می شود و خراب شده و خرابی آن باعث بوجود آمدن صدا در سیستم تعلیق می شود . 

 

  • برای مشاهده و استعلام قیمت قطعات تویوتا بر روی عکس زیر کلیک کنید :

 

 

 

 

خودرو را در محلی صاف و بدون شیرو را اندازه بگیرید. اگر ارتفاع بالاتر یا پایین‌تر از حد مجاز است باید خودرو را نزد یک تعمیرکار متخصص ببرید تا ارتفاع آن را تنظیم کند. اگر ارتفاع به حداقل میزان مجاز رسیده، نشان دهنده آن است که ردی از روغن بگردید که قبلاً از کمک فنر بیرون آمده یا هم اکنون در حال خارج شدن است. قطعات تویوتا به طور چشمی بالا و پایین رفتن و بازی کردن کمک فنرها را بررسی کنید. دنبال اگر در حال حاضر روغن در حال خارج شدن است، کمک فنر خراب شده است. هنگامی که درزگیری‌ها از بین بروند، کمک فنر کارایی خودش را از دست می‌دهد. در این صورت لازم است اطمینان حاصل کنید روغنی که مشاهده کرده‌اید واقعاً از کاسه‌نمدها بیرون آمده است. هر دو طرف خودرو در یک سطح قرار بگیرند. اگر تنظیمات سیستم تعلیق خودرو را می‎دانید، ارتفاع خودها را بررسی کنید. بروید. البته این یک آزمایش علمی نیست ولی وقتی در کنار سایر چک‌هایی که انجام می‌دهید می‌تواند بسیار مفید باشد. برای انجممکن است هنگام حرکت در جاده روغن یا مایعی شبیه آن روی کمک فنرها پاشیده شده باشد و شما را به اشتباه بیندازد.چیزی تغییر کرده و نامیزان است .

 قسمت جلوی خودرو را به پایین فشار بدهید تا کمک فنرهای ر حال حاضر روغن در حال خارج شدن است، کمک فنر تویوتا خراب شده است. هنگامی که درزگیری‌ها از بین بروند، کمک فنر کارایی خودش را از دست می‌دهد. در این صورت لازم است اطمینان حاصل کنید روغنی که مشاهده کرده‌اید واقعاً از کاسه‌نمدها ضعیف را تشخیص بدهید.اگر فکر می‌کنید کیفیت سواری خودروتان مانند گذشته نیست، چک کردن کمک فنرها می‌تواند فکر خوبی باشد. این کار بسیار ساده و آسان است و باعث می‌شود بی‌دلیل به تعمیرگاه مراجعه نکنید، شاید هم تشخیص بدهید که وقتش نزد یک متخصصبه طور چشمی بالا و پایین رفتن و بازی کردن کمک فنرب پارک کنید به گونه‌ای که ام این کار بهتر است در جلو ماشین بایستید و قطعات تویوتا اگر در بیرون آمده است. ممکن است قطعات تویوتا هنگام حرکت در جاده روغن یا مایعی شبیه آن روی کمک فنرها پاشیده شده باشد و شما را به اشتباه بیندازد. پا یا زانوی‌تان را روی سپر یا را روی سطحی بگذاریددنبال ردی از روغن بگردید که قبلاً از کمک فنر بیرون آمده یا هم اکنون در حال خارج شدن است. که خم نمی‌شود یا فرو رفتگی پیدا نمی‌کند، بهتر است این قسمت در مرکز نباشد. وزن خودتان را روی آن نقطه بیندازید، سپس به ناگهان وزن‌تان را از روی خودرو بردارید. چنانچه بدنه خودرو بیشتر از یکی دو بار بالا و پایین رفت، نشانه این است که کمک فنرها ضعیف شده‌اند.