قطعات تویوتا لندکروز 2017 - بخش هواکش


تهیه شده توسط یدک بین تنها موتور جستجوی لوازم یدکی :

 

قطعات تویوتا لندکروز سال 2017 قسمت هواکش موتور - لیست شده :

 

مورد استفاده برای خریداران و وارد کنندگان لوازم یدکی تویوتا لندکروز .

برای خرید بدون مشکل قطعات خودروهایی مانند تویوتا بی شک اولین موردی که مورد نیاز است شماره فنی قطعات است .

 

نام قطعات به همراه شماره فنی قطعه ( PART NUMBER ) :

 

CLAMP FOR AIR CLEANER HOSE
9611110950 9046096001

  • بست شیلنگ هواکش موتور - لوازم یدکی تویوتا لندکروز 2017

 

INLET AIR CLEANER
1775138040

  • دریچه ورودی هوای موتور - قطعات تویوتا لندکروز 2017

 

HOSE ASSY AIR CLEANER
1788038040

  • دریچه ورودی هوا کامل - لوازم یدکی تویوتا لندکروز 2017

 

METER SUB ASSY INTAKE AIR FLOW
2220475030

  • مپ سنسور - قطعات تویوتا لندکروز 2017

 

ELEMENT SUB-ASSY AIR CLEANER FILTER
1780138030

  • فیلتر هوا - لوازم یدکی تویوتا لندکروز 2017

 

CAP SUB-ASSY AIR CLEANER
1770538102

  • درپوش محفظه هواکش - قطعات تویوتا لندکروز 2017

 

CLEANER ASSY AIR
1770038182

  • محفظه پایینی هواکش - لوازم یدکی تویوتا لندکروز 2017

 

 

تهیه شده توسط یدک بین تنها موتور جستجوی لوازم یدکی