لوازم یدکی گیربکس های ساچمه ای کیا اپتیما 

  • لوازم یدکی گیربکس های ساچمه ای کیا اپتیما :

این نوع از گیربکس ها به دلیل کارایی خوب خود در فضای کوچک و یا کم فقط دارای دو محور میباشد که نام محور ورودی محرک و نام محور خروجی متحرک میباشد.
.لازم به ذکر است که محور ورودی یا محور محور محرک نیرو و دور خود را از کلاچ چند صفحه ای مانند قطعات کیا اپتیما و این محور خود دارای چهار دنده یکپارچه و مورب است . لذا لازم به ذکر است این چهار دنده روی محوری متحرک به طور آزاد قرار گرفته است که هر دنده متحرک آزاد شده در داخل آن محلی برای قرار گرفتن ساچمه در نظر گرفته اند چون شافت متحرک لوله ای است و داخل هر لوله چهار ساچمه قرار گرفته اند که این ساچمه ها برای هر چهار دنده پیش بینی شده است با توجه به حرکت زائده هم قطر داخل میتواند ساچمه ها را به طرف داخل دنده هدایت کرده و دنده را با محور یکپارچه نمودی لوله بنابراین با حرکت پیچشی دنده میتوان حرکت افقی را به طرف داخل یا خارج پیش بینی کرد.
این عمل بسیار کارایی خوبی دارد منتها نمیتوتند گشتاور زیادی را منتقل کند. لذا به خاطر این است که برای گیربکسهای وسیله نقلیه سبک در نظر گرفته اند.
مزایا و معایب گیربکس های ساچمه ای کیا اپتیما :
مزایای این نوع از گیربکس های ساچمه ای در این است که دارای سیستم ساده ای هستند و در عین حال گشتاور خوبی را منتقل میکند. در ضمن این نوع از گیربکس ها بی صدا بوده و دوام زیادی نیز دارد. این نوع از گیربکس ها با روغنی که دارای غلظت کم باشد به درستی کار میکند.
از معایب این سری از لوازم یدکی کیا اپتیما از گیربکسها بدون وجود روغن به خوبی عمل نمیکند و گشتاور زیاد از حد را منتقل نمیکنند .