نحوه جوش و اتصال قطعات تویوتا کمری کرولا یاریس لندکروزکلیه ماشین های کمپانی تویوتا toyota company  از به هم پیوستن قطعات تویوتا کوچک و بزرگ به وجود آمده اند که این قطعات به 6 قسمت تقسیم کرده اند.

 1. اجزا و قطعات کمری که پیوند دهنده دستگاه ها مانند: پیچ و مهره پرچ خار گوه جوش
 2. اجزا و قطعات کرولا که ماشین های تولید کننده قدرت مانند : سیلندر پیستون میلنگ اجزای توربین موتورهای الکتریکی
 3. اجزا و قطعات لندکروز که انتقال دهنده قدرت موتور مانند: چرخ دنده ها چرخ تسمه ها چرخ زنجیرها کوپلینگ ها
 4. اجزا و قطعات اریون هدایت کننده جهت حرکت مانند فرمان ها بادامک ها و خارج از مرکزها
 5. اجزا و قطعات تویوتا یاریس ضربه گیر و آرام کننده ارتعاشات مانند فنرها و ارتعاش گیرها
 6. اسکلت و چهارچوب کایه خودروهای تویوتا مانند: بدنه شاسی دیواره و قاب

انواع اتصالات قطعات تویوتا :

 • مهمترین روش اتصالات عبارتند از :
 1. دائم مانند : جوشکاری لحیم کاری سخت و چسباندن تویوتا لندکروز
 2. نیمه موقت مانند : پرچ کاری لحیم کاری نرم تویوتا کرولا
 3. موقت مانند: پیچ و مهره خار پین و پیچ خودکار تویوتا کمری
 • جوشکاری: محل اتصال دو فلز را در اثر حرارت ذوب کرده و مولکول های آنها در هم تداخل میکنند.

انواع جوشکاری بین قطعات تویوتا شامل انواع زیر است :

 1. جوشکاری ذوبی که در محل درز جوش را با حرارت گاز ذوب کرده تا مولکول های دو فلز با هم پیوند بخورد.
 2. جوشکاری برقی که محل درز جوش را با قوس الکتریکی ذوب کرده تا مولکول های دو فلز با هم پیوند بخورد.
 3. جوشکاری فشاری دو قسمت مورد نظر را داغ کرده و به وسیله فشردن آنها روی هم عمل اتصال به وجود می آید.
 4. جوشکاری حرارتی شیمیایی (ترمیت) از داکسید آهن یا پودر آلومینیوم که گرما زا بوده از حرارت حاصل از ترکیب آنها آهن را ذوب نموده و عمل اتصال را انجام میدهد.

نقطه جوش لوازم موتوری کمری : ورق را بین دو الکترود قرار داده و با استفاده از خاصیت ولتاژ القایی و جریان برق نقطه ای جوش میدهند.
جوشکاری گاز (ذوبی)  از سوزاندن نوعی گاز با اکسیژن حرارت زیادی تولید میشود و لبه های فلزات مورد اتصال را ذوب کرده و باعث اتصال آن دو به هم میشود.
قدرت و استحکام جوش به شدت حرارت شعله گاز فشار گاز و قدرت تششع شعله بستگی دارد . گازهای مورد استفاده استیلن پروپان هیدروژن میباشد و به آن جوشکاری اکستی استیلن میگویند. تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری ذوبی سیلندر اکسیژن است با کپسول گاز استیلن رگلاتور تنظیم فشار لوله یا شلنگ مشعل که خود مشعل دارای شیر تنظیم گاز و لوله اختلاط و افشانک است.

جوشکاری برق:
دو فلزی که جوشکاری میکنند به وسیله حرارت قوس الکتریکی انجام میشود که از یک الکترود استفاده میکنند. پوشش الکترود ترکیبی از خمیر چوب اکسید آهن و سنگ آهک است تا از نفوذ هوا به محل جوش جلوگیری کند.و بعد به صورت سرجاره روی سطح جوش باقی میماند که با چکش پرانده میشود.
منبع قدرت در جوشکاری برق ترانسفورماتور جریان متناوب است که از برق شهر یا موتور جوش تامین میشود .

نقطه جوش:
به وسیله دستگاهی به نام دستگاه نقطه جوش انجام میشود . در ایندستگاه درجه حرارت زیادی بین دو الکترود به وجود آمده است و دو قطعه تویوتا را به طور موضعی ذوب کرده و ذرات مذاب آنها در هم فرو رفته و عمل اتصات انجام میشود. امروزه در صنایع خودروسازی و هواپیما سازی و کابینت سازی قطعاتی که از ورق ساخته شده اند به وسیله نقطه جوش به هم متصل میکنند.

اتصال با روش چسباندن و فشاری:
برای اتصال با روش چسباندن برای فلزات نرم مانند آلومینیوم و مس به کار میرود که ابتدا دو فلز را گرم میکنند تا حد نقطه ذوب به صورت نرم در آید بعد آنها را کنار هم میگذارند و با فشار به هم اتصال میدهند.
5 جوشکاری حرارتی شیمیایی (ترمیت) اکسید آهن و پودر آلومینیوم:
اکسید آهن و پودر و پودر آلومینیوم دیر گداز بوده و در اثر خاصیت احیا شدن اکسید آهن در مجاورت پودر آلومینیوم حرارت بسیار زیادی تولید شده و موجب ذوب آهن و فولاد میشود. برای جوشکاری به وسیله پودر اکسید آن با پودر آلومینیوم ترمیت را در ظرفی با مواد محترقه آتش میزنند و در حرارت 1200 درجه سانتی گراد ذوب شده و واکنش شروع میشودو در حالت مذاب تا 3000 درجه تولید کرده و میتواند قطعه تویوتایی را که در مجاورت آن قرار دارد ذوب نماید.