نحوه کارکرد دیفرانسیل در قطعات هیوندای سوناتا YFبخش HYUNDAI SONATA YF  لوازم یدکی هیوندای سوناتا YF :

هرگاهی لوازم یدکی هیوندای مثلا چرخی در سطح زمین یخ زده قرار گرفته باشد و چرخ دیگر در سطح خشک در این حال چرخ با اصطکاک کم تا دو برابر دور جعبه لوازم یدکی هوزینگ میگردد. در حالی که چرخ دیگر حرکتی ندارد و در این حال هیوندای سوناتا YF قدرت حرکت را نخواهد داشت زیرا نیروی اصطکاکی موجود در چرخ در حال بکسباد کافی برای حرکت سوناتا نیست برای اینگونه موارد در بعضی از وسایل نقلیه بخصوص وسایل نقلیه سنگین به کمک تجهیزات مخصوص دیفرانسیل (قفل دیفرانسیل) دو پلوس را با یکدیگر یکپارچه میکند قفلهای دیفرانسیل در انواع قابل قطع و وصل خودکار و با ترمز متعادل کننده وجود دارند.

در نتیجه آخرین واحدی که روی جریان نیرو و گشتاور تاثیر میگذارد گرداننده نهایی است که دارای سه وظیفه مهم است :

  1. دور میل گاردان را تقلیل داده و گشتاور چرخ را افزایش میدهد.
  2. در سر پیچها لوازم یدکی چرخ داخل پیچ آهسته تر و چرخ خارج را سریعتر میچرخاند. (دیفرانسیل به معنای فاصله انداز است)
  3. به جز در هیوندای هایی که موتورهایشان به صورت عرضی قرار دارد در سایر خودروها جهت حرکت نیروی خروجی جعبه دنده را 90 درجه تغییر میدهد.

دور موتورهای بنزینی هیوندای سوناتا HYUNDAI SONATA  تند گرد معمولی حدود 6000 آر پی ام است و در دور موتورهای ورزشی حدود 7500 آر پی ام است.

چنین دوری قبل از انتقال به چرخها باید به اندازه لازم تقلیل یابد . مثلا برای 110 دور چرخها بین 750 تا 1150 دور بر دقیقه میباشد. این اختلاف دور به دلیل اختلاف اندازه چرخ های هیوندای سوناتا میباشد.
دنده آخر (مستقیم) که نسبت تبدیل در جعبه دنده 1:1 است نسبت تقلیل دور به وسیله گرداننده نهایی بین 6.5 تا 3 بریک است. هرگاه نسبت تقلیل دور را 3:1 در نظر بگیریم این مفهوم را دارد که میل گاردان سه برابر سریعتر از چرخها میچرخد.
عمل تقلیل دور در گرداننده نهایی به وسیله دور چرخ دنده انجام میشود . چرخ دنده محرک و کوچکتر را پینیون هیوندای سوناتا و چرخ دنده بزرگتر را کرانویل میگویند.