نکات فنی درباره گاردان و نقش کوپلینگ و پلوس در تعلیق اتومبیلمقالات فنی خودرو :

طرح بسیار مناسبی که بتواند به میل گاردان اجازه حرکت نوسان کننده را بدهد طرح اتصال قفل گاردان است.
قفل گاردان عبارت است از دو کوپلینگ دو شاخه ای که یکی بر روی میل گاردان و دیگری بر روی محوری است که با محور جعبه دنده یا پینیون درگیر میشود. کوپلینگهای دو شاخه ای به وسیله محور صلیبی چهار شاخه به دو شاخه های میل گاردان متصل میشوند. با طرح چهار شاخه میل گاردان میتواند تحت شرایط مختلفی که محور های ورودی و خروجی آن قرار میگیرند به راحتی به حرکت دورانی خود ادامه دهد. چهار شاخه ها میتوانند تا 15 درجه انحراف را به راحتی تحمل کنند . برای جبران تغییرات طولی میل گاردان که ناشی از ارتعاش محور عقب میباشد. قسمت جلوی میل گاردان را کشویی هزار خاری میسازد. یا این طرح وقتی چرخ های عقب روی برجستگی قرار بگیرند و محور عقب نزدیک به شاسی میشود و طول مفید میل گاردان کوتاه شده و اتصال کشویی درداخل یکدیگر فرو رود. برای کاهش نیروی اصطکاک در بین چهارشاخه و دو شاخه های کوپلینگ از یاتاقان بندی غلتکی یا سوزنی استفاده میکنند.
بنابراین برای هر طرف قفل گاردان یک محور صلیبی و چهار عدد کاسه ساچمه یا کلاهک ساچمه ای در موقیعیت خود از خارهای فنری که در داخل شیار کوپلینگ های دو شاخه ای داده میشود استفاده میکنند.
چهار شاخ گاردان در مدل های قدیمی  دارای محلی برای گریس کاری یاتاقان بندی داشته و در مدل های جدید مقدار گریسکاری لازم به وسیله کارخانه سازنده در کلاهک ساچمه ای پر شده ونیازی به گریس کاری ندارد. در صورتی که فاصله بین جعبه دنده و محور محرک زیاد باشد از میل گاردان های دو قسمتی استفاده میشود تا از ارتعاش نمودن میل گاردان جلوگیری نماید. وقتی میل گاردان دو یا چند پارچه ساخته میشود میل های کوتاه را توپر میسازند.
کوپلینگهای میل گاردان و پولوس در تعلیق :
وقتی سیستم تعلیق محور عقب خودرو مستقل باشد (هر چرخ فنربندی و ارتعاش مستقلی دارد) دیفرانسیل به زیر شاسی بسته شده و دیگر حرکت نسبی با شاسی ندارد. در این گونه اتومبیل ها از اتصال چهار شاخه و قفل گاردان استفاده نمیکنند.
زیرا بین جعبه دنده و گرداننده نهایی (دیفرانسیل) تغییرات قابل توجهی به وجود نمیاید. در چنین مواردی از کوپلینگ های ارتجاعی لاستیکی استفاده میشود . کوپلینگهای لاستیکی به دو صورت چهار شاخه ای و تحت مورد استفاده میباشد.
در نوع چها شاخه ای چهار لاستیک ضربه گیر دو به دو به هر کوپلینگ پیچ شده و دو قسمت کوپلینگ را به یکدیگر متصل مینماید. در وسط لاستیک های چهار شاخه محور فلزی قرار دارد. این لاستیکهای فشرده شده تا چند درجه پیچش را تحمل نموده و قدرت را با نرمش مطلوبی منتقل میکنند.
کوپلینگ تخت که اصطلاحا منجیت نامیده میشود به شکل شش گوشه ساخته میشود. با این طرح دو قسمت فلاش محور ها مستقیما با یکدیگر ارتباط نداشته و نیرو از طریق لاستیک فشرده شده منجیت از یک محور به محور دیگر انتقال پیدا میکند. پولوسهای تعلیق مستقل نیز دارای کوپلینگ کشویی یا ساچمه ای هستند. در اینگونه خودرو دارای نوسان بوده و محفظه دیفرانسیل ثابت به زیر شاسی پیچ میشود. بنابراین برای اینکه پولوسها بتوانند به حرکت چرخشی و نوسانی بالا و پایین جهیدن خود ادامه دهند بین دو قسمت پولوس از قفلهای چها شاخه ای یا ساچمه ای کروی استفاده میکنند.

تهیه شده در www.yadakbin.com