هرآنچه که درباره دفرانسیل باید بدانید Differentialدیفرانسیل  Differential :

معمولا برای انتقال گشتاور از میل گاردان به چرخها از یک زوج دنده استفاده میکنند که در عین انتقال نیرو با استفاده از نسبت تبدیل آنها گشتاور میل گاردان نیز افزایش میابد و به علاوه جهت انتقال گشتاور نیز 90 درجه تغییر مینمایند.
ضرورت این امر بدین جهت است که میل گاردان در جهت طولی اتوموبیل قرار گرفته اند. این عمل معمولا به کمک دنده های حلزونی در دیفرانسیل به ندرت استفاده میشود . برای انتقال نیرو با استفاده از دنده مخروطی احتیاج به یک دنده مخروطی کوچکی است که به میل گاردان متصل است که پینیون نام دارد.
و دنده بشقابکی مخروطی دیگری را میگرداند که آن را کرانویل مینامند. کرانویل به کمک پیچ یا پرچ به جعبه دنده کوچکی که معروف به جعبه هوزینگ است وصل شده است . در دیفرانسیل دور رسیده به میل گاردان به نسبت زیادی کم میشود و به چرخها منتقل میگرددو به همین نسبت نیز گشتاور میل گاردان در دیفرانسیل افزایش میابد. نسبت تبدیل دیفرانسیل اتومبیل های سواری معمولا به طور متوسط 4:1 تا 5 و در کامیونها بین 5 تا 10 است برای مثال میتوان شورلت ایران را با نسبت تبدیل 560/3 نام برد.
دنده های مخروطی امروزه تقریبا بدون استثنا از نوع دنده های مارپیچی هستند . این دنده ها در مقایسه با دنده های مستقیم مخروطی خیلی نرم روی یکدیگر کار میکنند . زیرا درگیری دنده ها به تدریج و به آرامی صورت میگیرد و چون در هر لحظه تعداد دندانه بیشتری از هر چرخ دنده با یکدیگر درگیرند قادر به انتقال بارهای زیاد نیز میباشند.
از انواع دنده های مورب استفاده در کرانویل و پینیون نسبت به فرم دندانه آن دنده کلینگل برگ و گلیسون را میتوان نام برد. دنده های کلینگل برگ به کمک فرز ساخته مشوند و عرض هر دنده در تمام طول آن یکسان استو امتداد منحنی دنده خط دایره ای را تشکیل میدهد که قطر این دایره به اندازه چهنای دنده است .
دنده های گلیسون را با استفاده از فرز غلطکی میسازند و بدین جهت عرض دنده در سراسر پهنای آن از خراج به داخل کم میشود . در این نوع دنده امتداد منحنی دنده یکدیگر را در مرکز قطع مینمایند. امروزه بسیاری از کارخانه جات سازنده اتوموبیل از دنده نوع هیپویئید استفاده میکنند. برای مثال میتوان کارخانه جات مرسدس بنز را نام برد. دنده های هیپوئید دنده هایی هستند با فرم منحنی  دنده گلیسون که در آنها محور پینیون نسبت به محور کرانویل کمی پایین تر واقع شده است. و به این ترتیب نرمی کار دنده ها به مراتب افزایش میابد زیرا در آن واحد چندین دنده با هم درگیر هستند و هنگام غلطش حرکت را منتقل مینماید.
تنها عیب این نوع دنده فشار زیاد بین دنده ها و احتیاج به روغن مخصوص معروف به روغن نوع هیپروئید است. که در مقابل فشار زیاد کاملا مقاومت میکند.
روغنهای هیپویئد را نباید به هیچ وجه در گیربکسهای سنکرونیزه به کار برد زیرا این روغن ها ممکن است مواد مخصوصی داشته باشند که بر برنج (حلقه های دستگاه سنکرون – دنده برنجی) اثر شدید میگذارند . از مزایای دیگر دنده های هیپویئد امکان به دست آوردن نسبت تبدیل های بزرگ یا امکان انتقال نیروهای زیاد با وجود ضعیف تر بودن دنده و بالاخره امکان پایین تر قرار گرفتن گاردان و در نتیجه کوچک شدن تونل گاردان در کف اتاق و فراهم نمودن جای بیشتر و راحت برای سرنشینان اتوموبیل است.