همه قطعات موتوری هیوندای با مشخصه های فنی مدل ها و توان کشتاور


  • درباره قدرت موتورهای هیوندای سوناتا :

برای بررسی و کسب اطلاعات بیشتر درباره قطعات هیوندای در مدل های سوناتا - هیوندای سانتافه - هیوندای کوپه - هیوندای آزرا و ... میتوانید به دیگر مقالات در وبسایت یدک بین تنها موتور جستجوی قطعات خودرو مراجعه کنید .

  • قدرت تئوری :

قدرت را به دو صورت محاسبه میکنند . به صورت محاسبه قدرت داخلی موتور و به صورت قدرت خارجی موتور .

  • قدرت بازه موتور:

قدرت بازه موتور یا قدرت مفید مفید موتور قدرتی است که از طریق فلایویل خودرو گرفته میشود .

1. توان بازه موتور بر حسب کیلو وات

2. توان داخلی موتور بر حسب اسب بخار

3. افت توان در موتور بر حسب اسب بخار

خط انتقال قدرت و نقش آن در ایجاد تحرک:

وظیفه اصلی خط انتقال قدرت هیوندای سوناتا  در یک سیستم انتقال قدرت به طور مطلوب به دیگر اجزا متحرک است.

خط انتقال قدرت توان تولید شده در قسمت ملد قدرت موتور را با گشتاور و دور مناسب به آخرین قسمت خط که چرخ ها هستند دانتقال میدهد.

در کلیه قطعات هیوندای سوناتا قدرت موتورهای احتراقی در اثر تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی مکانیکی به وجود میاید که بر حسب نیاز این قدرت دور و گشتاور موتور مورد استفاده قرار میگیرد.

1. وقتی توان موتور ثابت باشد با افزایش سرعت حرکت V  نیروی کشش F  چرخ های خودرو کاهش میابد.

2. وقتی گشتاور قطعات موتور حداکثر Max  رسید دور موتور زیاد نمیشود.

3. وقتی نیاز به نیروی کششی زیاد است سرعت حرکت چرخها کاهش میابد.

4. وقتی دور موتور حد اکثر است توان گشتاور موتور حداکثر نمیباشد.

5. برای آنکه هم گشتاور موتور و هم قدرت نوتور مفید در حد قابل قبول باشد باید دور موتور در حد مطلوب و خود تنظیمی میزان شود.

6. برای آنکه به شرایط مختلف مسیر حرکت پاسخ مناسبی داده شود احتیاج به مبدل گشتاور است تا با قدرت زیاد موتور بتواند نیروی کششی چرخ و سرعت خطی آن در هر لحظه تعادل منطقی به وجود آورد.

وظایف دستگاه انتقال قدرت:

1. انتقال قدرت به چرخهای محرک و یا قطع آن در لحظه دلخواه

2.تبدیل قدرت موتور به گشتاور و دور مورد نیاز

3.امکان حرکت خودرو به جلو و عقب

4.ایجاد دورهای متفاوت در چرخ های محرک در موقع پیچیدن.