کدام قطعات کیا مانند لوازم گیربکسی کم مصرف هستند ؟در این مقاله از سری مقالات تخصصی خودرو قد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که کدام قطعات کیا مانند لوازم گیربکسی کم مصرف هستند ؟

  • گیربکس های خاری کیا اپتیما :

این نوع از کیربکس ها دارای دو محور ورودی و خروجی میباشد. طرح این نوع از گیربکس ها اولین بار در کشور آلمان توسط کارشناس ریخته شده . ایننوع از گیربکسها به دلیل یکپارچه بودن گیربکس و دیفرانسیل ساخته شده است لذا به علت عدم حضور محور انتقال دهنده مانند میل گاردان از کارایی خوبی برخوردار است . زیرا این سیستم چون دارای پوسته آلومینیومی میباشد دارای خنک کاری بسیار مطلوبی میباشد.
روغنی که برای این منظور به کار برده میشود از انواع هیپوئید رقیق با دیفرانسیل خودرو یکپارچه شده است طراحی گشتند.
طرز کار : این دستگاه دارای دو محور ورودی و خروجی و یک محور دنده عقب دارد . پس به طور خلاصه محورهای سیستم گیربکسهای خاری فقط دارای سه محور است:

  1. محور وردوی خودروهای کیا
  2. محور خروجی در کیا اپتیما
  3. محور دنده عقب در محور ورودی که دور و گشتاور از طریق کلاچ خشک وارد میشود دارای چهار دنده یک پارچه میباشد . در دو دنده ابتدایی و انتهایی که از انواع مورب میباشد 3 و 4 دنده دیگر که در وسط این محور قرار گرفتند از نوع دنده ساده است.

محور خروجی کیا : این محور از سه قسمت مهم تشکیل شده است که انتهای آزاد آن به دنده پینیون متصل است . قسمت اول آن دارای شافتی است که روی آن شافت و شیار قرار دارد که این شیار چه عمیق حدودا 3 الی 4 میلیمتر است . قسمت دوم آن 9 عدد خار فولادی که در هر 9 عدد به یک محور کشویی متصل است و همه آنها روی کشویی به طور آزاد رفت و آمد یا حرکت طولی دارند.
به طور کلی این قطعات کیا محور چهار دنده انتقالی کیا  است که دو دنده آن مورب که مرکز آن محل قرار گرفتن 9 عدد خار میباشد که روی محور خود آزاد است مصرف لوازم گیربکسی اگرچه کم است ولی جزو لوازمی است که در خودروهای با طول عمر بالا مصرف بیشتری داردن و این به دلیل استهلاک ایجاد شده توسط اصطکاک دنده جات موجود در گیربکس است اما دو دنده بعدی که هردو یکپارچه اند و روی محور خود آزاد نیستند فقط حرکت طولی از طریق کشویی خود میباشد بنابراین برای به کار گیری این نوع گیربکس با حرکت ماهک کشویی دنده ساده به سمت راست حرکت کرده با توجه به اختلاف قطر دنده ساده عمل دنده یک انجام گرفته و عکس این قضیه نیز در قطعات کیا صادق است که از دنده یک به دنده دو متصل میگردد. این عمل را میشود برای دنده سه و چهار از کشویی دیگر که روی این کشویی 9 عدد خار فولادی متصل است با حرکت دادن به سمت راست با توجه به اختلاف دو دنده جریان دنده سه به حرکت درآمده و عکس این قضیه با آزاد کردن دنده سه دنده چهار را درگیر میکنیم.
لذا بدین طریق این کار عملی میشود . مزایای این نوع از گیربکسها به دلیل سادگی آن میباشد عکس العمل دنده عقب را میشود با حرکت محور دنده های کیا واسطه روی دنده یک عملی ساخت و معایب این نوع از گیربکس های خارجی به دلیل یک پارچه بودن موتور و گیربکس و دیفرانسیل کیا اپتیما پیچیده است و با توجه به ساده بودن دنده یک و دو ایجاد صدای مخصوصی خواهد کرد.